پروژه های اجرا شده در شرکت رومی

پروژه های مجتمع چند منظوره

نام پروژه : مجموعه تفریحی خدماتی کردان
موقعیت: منطقه گردشگری کردان کرج
کارفرما : مهندس عامری فرد
تاریخ شروع طراحی : 1393/01/31
مساحت پروژه :
شرح خدمات : طراحی سازه, طراحی برق, طراحی مکانیک, طراحی معماری
عکس : کردان

کردانپروژه های مسکونی

نام پروژه : ازگل
موقعیت: منطقه 1 تهران
کارفرما : علیپور
تاریخ شروع طراحی :
مساحت پروژه :
شرح خدمات : طراحی سازه, طراحی برق, طراحی مکانیک, طراحی معماری, نظارت, اخذ جواز
عکس : ازگل

ازگلپروژه های فرهنگی

نام پروژه : حسینیه عشاق الحسین (ع)
موقعیت: تهران- منطقه 12 شهرداری
کارفرما : هیات عشاق الحسین (ع)
تاریخ شروع طراحی : 1394/02/22
مساحت پروژه : 3395 منر مربع زیربنا در 7 طبقه
شرح خدمات : طراحی سازه, طراحی برق, طراحی مکانیک, طراحی معماری, طراحی گرافیک, نظارت, برگه تعهد
عکس : حسینه

حسینهپروژه های خدماتی

نام پروژه : دماوند
موقعیت: تهران - خیابان دماوند
کارفرما : آقای ادیب زاده و شرکاء
تاریخ شروع طراحی : 1392/02/18
مساحت پروژه : زیربنا 8375 متر مربع در 7 طبقه
شرح خدمات : طراحی معماری, اخذ جواز
عکس : دماوند

دماوندپروژه های تجاری

نام پروژه : دربند
موقعیت: منطقه 1 تهران
کارفرما : محمد گروسی
تاریخ شروع طراحی : 1391/02/03
مساحت پروژه : مساحت 15000متر زیربنا مربع در 15 طبقه
شرح خدمات : طراحی سازه, طراحی برق, طراحی مکانیک, طراحی معماری, نظارت, اخذ جواز
عکس : دربند

دربندپروژه های اداری

نام پروژه : اقدسیه
موقعیت: تهران - منطقه 1
کارفرما : آقای مهندس حاج قاسم
تاریخ شروع طراحی : 1392/02/09
مساحت پروژه : 2600 متر مربع زیربنا در 11 طبقه
شرح خدمات : طراحی سازه, طراحی برق, طراحی مکانیک, طراحی معماری, نظارت, اخذ جواز
عکس : اقدسیه